👈 تبلیغات: بدون تبلیغ 👉

اپیدمیولوژی دیابت

ارتباط با ما

... دانلود ...

توضیحات محصول

اپیدمیولوژی دیابت

فرمتفایل:پاورپوینت{فایل ویرایشی}تعداداسلاید:55 اسلاید
چکیده ای ازمتن فایل:
اهمیت بهداشتی دیابت
مرگ و میر ناشی از دیابت
هزینه های دیابت
انواع دیابت
معیارهای تشخیص
برنامه کشوری پیشگیری و کنترل دیابت
اهداف درمان
عوارض

بیماری دیابت برنامه کشوری پیشگیری و کنترل بیماری دیابت دانلود پاورپوینت ویژگی های طبیعی و انسانی اروپا درس بیست یکم مطالعات اجتماعی پایه هشتم دانلود پاورپوینت ایران و منطقه جنوب غربی آسیا درس بیستم مطالعات اجتماعی پایه هشتم